Projektet e Përgjithshme

Projektet e përgjithshme:shërbimet teknike, zhvillimi teknik, konsultimi teknik, shkëmbimi teknik, transferimi i teknologjisë dhe popullarizimi i teknologjisë;Prodhimi i kushinetave, ingranazheve dhe pjesëve të transmisionit;Shitjet e kushinetave, ingranazheve dhe komponentëve të transmisionit;Prodhimi i kushinetave;Shitjet e kushinetave me precizion të lartë me shpejtësi të lartë;Shitjet e kushinetave;prodhimi i produkteve harduerike;Prodhimi i produkteve të çelikut mbajtës;Prodhimi i produkteve të metalurgjisë së farkëtimit dhe pluhurit;Prodhimi i pajisjeve dhe aksesorëve të hekurudhave me shpejtësi të lartë;Shitjet e produkteve të falsifikimit dhe pluhurit të metalurgjisë;Shitja e pajisjeve dhe aksesorëve të hekurudhave me shpejtësi të lartë;Prodhimi i robotëve industrialë;Hulumtimi dhe zhvillimi i pjesëve të automjeteve (përveç projekteve që i nënshtrohen miratimit sipas ligjit, kryejnë në mënyrë të pavarur veprimtari biznesi sipas ligjit me licencë biznesi).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)