Partnerët tanë

Pjesë automobilistike
1.MAAG Automotive nga Austia
2.Teknatex APS nga Danimarka
3.ETIS Automation nga Malavsia
4.SUMITOMO nga Japonia
5.Newsun në Kinë
Moto Beaning
1.Keytronic nga Amerika
2.Avanzt nga Singapori
3.Orava nga Sllovakia
4.Ultimaking nga Holanda
Pajisjet e zyrës
1.APS nga bullgarishtja
2.IPC nga Amerika
3.Sertus nga Hong Kongu
Pajisje shtëpiake
1.ATLANT Inc nga Bjellorusia
2.Littleswan në Kinë
bx